Založení společnosti na klíč

Informace o založení společnosti

Založení společnosti (založení s.r.o. nebo i založení a.s.) a zápis této společnosti do obchodního rejstříku patří mezi hlavní úskalí, která čekají na budoucího provozovatele každé obchodní společnosti.

Při využití našich zkušeností ušetříte čas i peníze, které byste jinak vynaložili při zakládání firmy svépomocí či prostřednictvím on-line služeb a formulářů.

Z tohoto důvodu nabízíme našim klientům službu založení firmy na míru tak, aby mohli odstartovat své podnikání bez zbytečných komplikací a administrativní zátěže. Při procesu založení společnosti vyřídíme za klienta veškeré náležitosti a zajistíme zápis nové firmy do obchodního rejstříku zpravidla do 10 dnů.

Nové společnosti rovněž vyřídíme potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k daním (daň z příjmu, DPH, srážková daň apod.).

Expres zápis do OR

Nabízíme expres zápis Vaší nově založené společnosti do obchodního rejstříku ve lhůtě 24 hodin. Díky našemu expres zápisu do Obchodního rejstříku budete mít svou novou společnost zapsanou do OR v den založení společnosti! Ten samý den budete mít k dispozici výpis z OR se všemi Vašimi novými údaji.

Při založení společnosti pro Vás zajistíme veškerou administrativu, zejména se bude jednat o tyto úkony:

  • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese pro novou
  • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti - obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
  • listin a podpisů nutných k založení firmy
  • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě
  • sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy ve formě notářského zápisu
  • prověření názvu zakládané společnosti
  • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
  • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
  • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu

Ready made společnosti

Informace o ready made společnostech na prodej

Ready made (nebo-li předzaložená) společnost je již obchodním soudem registrovaná společnost, která je určena pouze k jejímu prodeji novému podnikateli.

Hlavním důvodem existence a vzniku tzv. ready made společností je zejména faktická potřeba začínajícího podnikatele odstartovat své podnikání rychle, pod novou firmou a bez zbytečné finanční zátěže v podobě splacení základního kapitálu. Účelem založení ready made společnosti je převod této readymade firmy na nového klienta. 

Ready made společnost nikdy nevyvíjela žádnou obchodní činnost, je již zapsána v obchodním rejstříku, má svoje IČO, má nulovou ekonomickou a účetní historii a tím pádem také 100% garanci bezdlužnosti.

U všech společností je současně zaregistrována doména, zajistíme hosting i tvorbu webu!

Název společnosti
Datum vzniku
Cena
Doplňující informace

Společnosti s ručením omezeným

On Work s.r.o.

REZERVOVÁNO

dohodou
1 jednatel ZK 400.000,-
splaceno 100%
doména: onwork.cz

Agentura práce

Lovely Work s.r.o.

PRODÁNO

08958301
18. 2. 2020
dohodou
1 jednatel ZK 200.000,-
splaceno 100%
doména: lovelywork.cz

Akciové společnosti

Wise Company a.s

PRODÁNO

8966125
18. 2. 2020
od 49.900,-
monistická struktura, základní kapitál splaceno 50%, doména: wisecompany.cz

Společnosti s ručením omezeným

Název společnosti

On Work s.r.o.

Datum vzniku

Cena

Doplňující informace

1 jednatel ZK 400.000,-
doména: onwork.cz

REZERVOVÁNO

Agentura práce

Název společnosti

Lovely Work s.r.o.

08958301

Datum vzniku

18. 2. 2020

Cena

14.000,- Kč

Doplňující informace

1 jednatel ZK 200.000,-
doména: lovelywork.cz

PRODÁNO

Akciové společnosti

Název společnosti

Wise Company a.s.

8966125

Datum vzniku

18. 2. 2020

Cena

Doplňující informace

monistická struktura, základní kapitál splaceno 30%, doména: wisecompany.cz

REZERVOVÁNO