Advokátní kancelář

Lenka Trkalová

Právní poradenství a mediace

V rámci advokátní praxe se specializujeme zejména na rodinné právo a závazkové právo. Dále na zakládání společností na klíč a prodej ready made společností. Baví nás také právní otázky týkající se vzdělávání.

Součástí poskytování služeb je také mediace, která je významným krokem před samotným výkonem advokacie i účinným nástrojem mimosoudního řešení sporů.

Zakládání společností na klíč

Prodej ready made společností

právní služby

Nabízím poskytování právních služeb on-line, tedy bez nutnosti Vaší osobní návštěvy kanceláře.

Vaši poptávku odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu info@aktrkalova.cz a následně obdržíte formou nabídky spolupráce odhad cenové a časové náročnosti případu. Po obdržení podkladů k případu a zaplacení přiměřené zálohy Vám v dohodnuté lhůtě odešlu zpracovaný návrh smlouvy, stanovisko či právní posouzení, popř. jiný dokument (předžalobní upomínka, žaloba, odpor, odvolání apod) dle druhu požadované služby.

Další služby

advokátní úschova

ochranné známky

(registrace ochranné známky Vašeho názvu / loga)

ověřování podpisu

Reference