Rodinné právo

“Kde není soupeř, není boj.”

Právní poradenství v oblasti rodinného práva je mezi klienty nepochybně velmi poptávaný obor, přesto (nebo právě poroto) jsem se rozhodla tuto oblast uchopit v advokátní komunitě řekněme inovativně.

Rozvod sporný a nesporný

Je všeobecně známo, že rozvod může proběhnout dvěma způsoby. Jedním způsobem je tzv. Sporný rozvod a druhým způsobem je rozvod tzv. Nesporný, který probíhá formou dohody.

Nesporný rozvod

Účastníci se předem dohodnou na úpravě poměrů k nezletilým dětem a na vypořádání společného jmění manželů. Tyto dohody pak předloží ke schválení soudu společně s návrhem na rozvod. Soud obvykle ve velmi krátké době nařídí jednání, při kterém dohody schválí a bez nadbytečných emocí a finanční zátěže manželství rozvede.

Sporný rozvod

Účastníci, řeší před soudem výživné a péči o děti, a dále majetkové poměry. Rozvod v tomto případě trvá zpravidla delší dobu, je psychicky náročný a přítomnost advokáta považuji za nezbytnou. Dle mého názoru jsou mnohdy upozaděny skutečné zájmy dětí, přestože vyjednávání probíhají právě pod rouškou “zájmů dítěte”. Přesto věřím, že i v případě sporného rozvodu lze dosáhnout řešení “win – win”. Spolupracuji proto se zkušenou advokátkou, Mgr. Markétou Chudáčkovou, která Vám pomůže vyřešit jakkoli komplikovaný rozvod.

S ohledem na zkušenosti z oblasti rodinného práva, které jsem nabyla při své advokátní praxi, jsem se rozhodla pro spolupráci s vynikajícím rodinným terapeutem, psychologem Milanem Studničkou. (www.dovychovat.cz), který Vám pomůže dosáhnout shody vedoucí k „dohodnutému“ rozvodu. Záměrně netvrdím, že cesta bude rychlá. Rychlá a instantní řešení dle mého názoru nebývají kvalitní a nemají dlouhého trvání. Velkou devizou pana Studničky je především fakt, že dokáže pomoci zvládnout rozvod nejen Vám, dospělým klientům, ale hlavně – což je z mého pohledu zásadní – dokáže účastníky vést s ohledem na skutečné (nikoli právním řádem vykonstruované) zájmy dětí.

Ve chvíli, kdy dosáhnete shody, připravím Vám za zvýhodněnou cenu veškeré podklady pro nesporný rozvod, tedy sepsání dohod i sepsání samotného návrhu. V případě zájmu lze domluvit i právní zastoupení před soudem.

Pro objednání použijte následující formulář:

Rozvod 2GO Online

Právní poradenství v oblasti rodinného práva

Chcete se dozvědět více o nabízených službách v oblasti rodinného práva? Navštivte náš web rozvod2go.online, kde naleznete více informací.