Rodinné právo

“Kde není soupeř, není boj.”

Právní poradenství v oblasti rodinného práva je mezi klienty nepochybně velmi poptávaný obor, přesto (nebo právě poroto) jsem se rozhodla tuto oblast uchopit v advokátní komunitě řekněme inovativně.

Rozvod sporný a nesporný

Je všeobecně známo, že rozvod může proběhnout dvěma způsoby. Jedním způsobem je tzv. Sporný rozvod a druhým způsobem je rozvod tzv. Nesporný, který probíhá formou dohody.

Nesporný rozvod

Účastníci se předem dohodnou na úpravě poměrů k nezletilým dětem a na vypořádání společného jmění manželů. Tyto dohody pak předloží ke schválení soudu společně s návrhem na rozvod. Soud obvykle ve velmi krátké době nařídí jednání, při kterém dohody schválí a bez nadbytečných emocí a finanční zátěže manželství rozvede.

Sporný rozvod

Účastníci, řeší před soudem výživné a péči o děti, a dále majetkové poměry. Rozvod v tomto případě trvá zpravidla delší dobu, je psychicky náročný a přítomnost advokáta považuji za nezbytnou. Dle mého názoru jsou mnohdy upozaděny skutečné zájmy dětí, přestože vyjednávání probíhají právě pod rouškou “zájmů dítěte”. Přesto věřím, že i v případě sporného rozvodu lze dosáhnout řešení “win – win”. Spolupracuji proto s dalšími zkušenými advokátkami, Mgr. Markétou Chudáčkovou a JUDr. Vladanou Vališovou. Spolu s nimi Vám pomohu vyřešit jakkoli komplikovaný rozvod, zejména pak, pokud se jedná vztah s osobami s manipulativními rysy nebo osoby s narcistní poruchou osobnosti.

Výskyt této poruchy ve sporových věcech je velmi častý a dopady pro klienty, protistrany, i jejich děti extrémně náročné. Znalost této poruchy je z hlediska dobré profesní praxe zcela nezbytná, kvůli přizpůsobení vedení vyjednávání, strategii sporu atd. Bez těchto znalostí nelze poskytnout profesionální právní služby a advokát může, byť nechtěně, spíše škodit, respektive uschopňovat „agresora“.

S ohledem na zkušenosti z oblasti rodinného práva, které jsem nabyla při své advokátní praxi, jsem se rozhodla pro spolupráci s vynikajícími psychology, Mgr. et. Mgr. Milanem Studničkou a Mgr. Ludmilou Sedlákovou.

Mezioborové propojení jak ve formě vzdělávání, tak spolupráce, vnímám jako nezbytnou součást řešení krizové životní situace, jež rozvod ale i jiné události bezpochyby představují. Lépe Vám tak mohu zprostředkovat dosažení shody vedoucí k „dohodnutému“ rozvodu nebo alespoň zmírnit negativní dopady nastalé situace. Záměrně netvrdím, že cesta bude rychlá. Rychlá a instantní řešení dle mého názoru nebývají kvalitní a nemají dlouhého trvání. Velkou devizou mezioborové spolupráce je především fakt, že dokážete nahlédnou na situaci z více úhlu pohledu než jen jako na eskalující konflikt, a hlavně – což je z mého pohledu zásadní – docházíte k řešení s ohledem na skutečné (nikoli právním řádem vykonstruované) zájmy dětí.

Ve chvíli, kdy dosáhnete shody, připravím Vám za zvýhodněnou cenu veškeré podklady pro nesporný rozvod, tedy sepsání dohod i sepsání samotného návrhu. V případě zájmu lze domluvit i právní zastoupení před soudem.

Pro objednání použijte následující formulář:

Rozvod 2GO Online

Právní poradenství v oblasti rodinného práva

Chcete se dozvědět více o nabízených službách v oblasti rodinného práva? Napište na info@aktrkalova.cz nebo navštivte naši stránku rozvod2go.online, kde naleznete více informací.